Tingimused
Üldtingimused 

Veebipoe helenemoss.com (edaspidi Veebipood) omanik on TJ Partners OÜ, registrikood 11881914, aadressiga Pikk tn 7, Kose vald 75101 HARJUMAA.

Üldised tellimistingimused 

Üldised tellimistingimused kehtivad TJ Partners OÜ (edaspidi nimetatud Tellimuse täitja) veebilehel helenemoss.com asuvate toodete tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. 
Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad Veebipoest ostleva kliendi (edaspidi nimetatud Tellija) ja Tellimuse täitja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Veebipoe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1. Toodete tellimise kord, lepingu jõustumine ja tasumine
1.1 Tellija lisab Veebipoes soovitud tooted ostukorvi, määrab nende kogused ja tellimuse kohaletoimetamise koha Eestis Itella SmartPOSTI postipakiautomaati ning täidab nõutud andmeväljad. Tellimuse esitamine toimub eesti keeles.
1.2 Kõik Veebipoes näidatud toodete hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
1.3 Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
1.4 Tellitud toodete saatmiskulud Eesti Vabariigi Itella SmartPOSTI postipakiautomaati kannab Tellimuse täitja.
1.5 Tellija ja Tellimuse täitja vaheline leping jõustub alates Tellija poolt tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
1.6 Veebipoe tellimuse eest tasumine on võimalik ainult ülekandega. Tasumine toimub pangalinkide kaudu läbi koostööpartneri Montonio Finance OÜ.

2. Toodete kohaletoimetamine 
2.1 Tellitud tooted toimetab Tellimuse täitja Tellijale vastavalt viimase poolt tellimuse esitamisel valitud Itella SmartPOSTi pakiautomaati.
2.2 Tooted toimetatakse Eesti Vabariigi piires SmartPOSTi pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Välismaale kohaletoimetamise osas võtab Tellimuse täitja Tellijaga ühendust, et selgitada soovitud riiki saatmise kulu ja tarneaeg.
2.3 Eestisisesed tellimused jõuavad üldjuhul Tellija määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
2.4 Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Itella SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijale täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Tellija pole 7 kalendripäeva jooksul pakile järele läinud, kuulub tellimus tühistamisele ning Tellimuse täitja arvestab tellimuse summast 5.- käsitlustasuks, tagastades summa jäägi Tellija pangakontole.
2.5 Juhul kui Tellimuse täitjal ei ole võimalik toimetada tellimust Tellijani Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Tellimuse täitja hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud käsitluskulud 5.- ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele. 
2.6 Juhul kui Tellimuse täitjal ei ole võimalik toimetada tellimust Tellijani Tellimuse täitjast tulenevatel põhjustel (nt toode puudub laost), siis võtab Tellimuse täitja Tellijaga ühendust telefoni või e-posti teel, pakkudes välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinnaga või tagastab Tellijale raha hiljemalt 14 päeva jooksul. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Tellimuse täitjale.

3. Taganemisõigus
3.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tellijal on õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.
3.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellijaks on juriidiline isik.
3.3 Tellimusest taganemiseks peab Tellija esitama Tellimuse täitjale e-posti aadressil sales@helenemoss.com põhjendatud taganemisavalduse koos arve numbri ja kuupäevaga hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest.
3.4 Tagastatav toode peab olema kasutamata, puhas näpujälgedest, puuduseta ja täiskomplektne. Kui Tellija on toodet kasutanud või kahjustanud, vastutab ta tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast. Tellijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui oli vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. 
3.5 Tellija saab tagastada tooted Tellimuse täitja aadressile Pikk tn 7, Kose vald 75101 HARJUMAA. Tellimusest taganemisel kannab toodete tagastamisega kaasnevad kulud Tellija (v.a juhul kui tagastatav toode ei vasta tellitule või on defektiga).
3.6 Tellimuse täitja tagastab Tellimusest taganemisel raha üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Tellimuse täitjale, hiljemalt 14 päeva möödumisel toodete kättesaamisest.
3.7 Digitaalseid tooteid (e-raamatud ja audioraamatud) ei ole võimalik tagastada.

4. Tellija õigused
4.1 Tellijal on õigus tellida tooteid Veebipoes Tellimuse täitja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel. 
4.2 Tellijale saadetavad tooted peavad olema korrektsed ning puuduseta. 
4.3 Tellijal on õigus esitada Tellimuse täitjale tellimusega seotud pretensioone e-posti aadressil sales@helenemoss.com 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest. Toote puuduse olemasolu korral asendatakse see sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet enam müügil ei ole, siis Tellija valikul asendatakse toode mõne teise samaväärsega või tagastatakse talle toote maksumus. 

5. Tellija kohustused 
5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse edukaks toimimiseks järgnevad andmed: ees- ja perekonnanimi, riik, e-posti aadress ning kontakttelefon. Täpne aadress - tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond - on soovituslik.
5.2 Juhul, kui Tellija ja tellimuse saaja on erinevad, peab Tellija kirjutama sellest lahtrisse „Märkused tellimuse kohta“. 
5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ega vasta punktis 5.1. nõutule, ei garanteeri Tellimuse täitja tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Tellimuse täitja sel juhul Tellijaga ühendust, et täpsustada mittetäielikke andmeid. 
5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates Üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. Tellimuse täitja õigused
6.1 Tellimuse täitjal on õigus muuta igal ajal ilma ette teatamata käesolevaid Üldtingimusi.
6.2 Tellimuse täitjal on õigus muuta igal ajal ilma ette teatamata kodulehel www.helenemoss.com Veebipoe hinnakirja.
6.3 Tellimuse täitja ei taga, et toodete sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele toodete sisu kohta. 
6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate Üldtingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Tellimuse täitja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast täitmist.
6.5 Tellimuse täitja jätab endale õiguse edastada Tellijat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Tellija isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7. Tellimuse täitja kohustused 
7.1 Tellimuse täitja kohustub Tellijani toimetama korrektsed tooted. 
7.2 Tellimuse täitja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. 
7.3 Tellimuse täitja kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
7.4 Tellimuse täitja kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Tellimuse täitja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Tellijale.

8. Otseturundus ja isikuandmete töötlemine
8.1 Tellimuse täitja on isikuandmete vastutav töötleja ning kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks, arveldamiseks ning kauba saatmiseks Tellijale. Tellimuste täitja edastab Tellija isikuandmed maksete teostamiseks volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le ja veoteenuse pakkujale Itella Estonia OÜ.
8.2 Kui tegu on põhjendatud huviga, saadab Veebipood Tellija e-posti aadressile pakkumisi maksimaalselt 1 kord kuus, millest on Tellijal võimalik igal ajal loobuda, andes sellest Tellimuse täitjale teada e-kirja teel.

9. Erimeelsused
9.1 Kõik pooltevahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib esitada Tellimuse täitja peale kaebuse, on tal õigus pöörduda: 
9.1.1 Tarbijakaitseametisse;
9.1.2 Harju Maakohtu Tallinna kohtumajja.
9.2 Kõigile Tellijatele on avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning on leitav aadressilt http://ec.europa.eu/odr.

10. Tingimused
10.1 Käesolevas Üldtingimustes toodud tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
10.2 Märkides tellimise hetkel linnukese aknasse „Olen tutvunud ja nõustun veebipoe tingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Üldtingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nendega nõustunud.